Ouderportaal >
HB-onderwijs Oud Zandbergen
 
  • Op Oud Zandbergen bieden wij speciale ondersteuning aan voor hoogbegaafde leerlingen. Dit doen wij middels het verzorgen van fulltime-hoogbegaafdenonderwijs voor groep 6 t/m 8. In schooljaar 2022/2023 zal er een hoogbegaafdenklas zijn waarbij groep 6 t/m 8 bij elkaar in de klas zit. Bij voldoende animo zullen de klassen in de toekomst mogelijk opgesplitst worden. 
     
  • In kleine klassen van maximaal 20 leerlingen volgen leerlingen een programma op maat. Naast de reguliere schoolse vakken werken wij met gastdocenten die op wekelijkse basis vanuit hun expertise verdiepende kennis en vaardigheden aanleren. Hierbij valt te denken aan vakken als drama, filosofie, natuur, ICT en science. Uniek aan onze school is onze landelijke ligging. Met een weids schoolplein en een kinderboerderij die elke pauze toegankelijk is, zien wij zelfs leerlingen buiten de lestijden opbloeien.
     
  • Toelatingseisen: Leerlingen mogen deelnemen aan onze klas na het afronden van een officieel intelligentieonderzoek waarbij de intelligentiescore 130 of hoger is (voor WISC-V is een score vanaf 125 punten voldoende). Een gesprek met de directeur is onderdeel van de aanmeldingsprocedure.