Ouderportaal >

Groep H

Dit jaar zitten er kinderen van groep 6, 7 en 8 in de H klas. 
De kinderen krijgen op een andere manier les dan in een reguliere klas. Ze zitten op school om te leren, niet om te herhalen wat ze al goed kunnen. Ieder kind heeft een eigen leerplan en een persoonlijke weektaak. De kinderen moeten wel de doelen beheersen van de verplichte vakgebieden; daarom hebben de kinderen ook elke dag rekenen/taal/spelling/begrijpend lezen etc, 
Het verschil met de reguliere groep is de tijd die eraan besteed wordt. Van de 5 lesuren per dag wordt de helft hieraan besteed en de andere helft van de tijd wordt gebruik voor andere lessen, geschikt voor het H onderwijs. En wanneer je al de doelen beheerst, krijg je verrijkingsstof. 

Leerkracht
Maandag, dinsdag en woensdag; juf Désiré Baartman
Donderdag en maandag; meester Marc Hoenderboom


Vakdocenten
De kinderen krijgen in blokken les van een vakdocent. Dit jaar krijgen de kinderen de volgende extra vakken: schaken, science, drama, ICT, muziek en crea. Groep 8 krijgt een blok wiskunde. In september krijgen de kinderen een aantal lessen fotograferen. De meeste vaklessen worden gedifferentieerd aangeboden; een uur voor groep 5/6 en een uur voor groep 7/8. Wanneer de ene groep van de vakdocent les krijgt, krijgt de andere groep een les specifieke instructie / les van juf Suzanne. 

IPC (International Primary Curriculum)
In de H klas wordt de meeste middagen aan IPC gewerkt. Rondom een Unit worden alle vakgebieden behandeld. De kinderen stellen onderzoeksvragen, doen proefjes, maken verslagen, geven presentaties over hun bevindingen aan elkaar. Aan het einde van een Unit beoordelen ze zelf hoe ze vinden dat ze het gedaan hebben en wat een leerpunt voor de volgende keer is. 

Themawerk
Naast IPC is er ook thema werk, daar werken we soms samen aan, en soms werkt een kind daaraan, wanneer het het 'verplichte' werk af heeft. De thema's zijn heel divers (om zo zo veel mogelijk bij de kinderen aan te bieden) door de leerkracht gekozen. Een kind mag natuurlijk ook zelf met een suggestie komen. 

Werkstukken/spreekbeurten
In de H klas maken de kinderen (afhankelijk van in welk leerjaar ze zitten) een aantal werkstukken en daar geven ze een presentatie over. De kinderen geven elkaar feedback.
Ook wordt er een boekbespreking gehouden. Dit jaar maakt groep 5 en 6 een 'boekendoos' als basis voor hun presentatie. Groep 7 en 8 maakt een vlog over het gelezen boek.

Hoe ziet een dag er uit in de H klas?

Om te beginnen is geen dag hetzelfde! Uiteraard is er een planning, maar soms wordt er een onderwerp aangesneden (bijvoorbeeld een actualiteit) die leeft bij de kinderen en dan wordt dat wel besproken. 

Ook wisselt het programma; de ene dag hebben we wel een vakdocent en de ander niet.

 
  • Vanaf 8.15 uur druppelen de kinderen naar binnen. De kinderen pakken meteen hun leesboek en lezen tot 8.45 uur in hun boek. Een rustig moment om de dag te starten. 

  • Daarna starten we de dag met 'De dag vandaag'. Dit is een website die dagelijks 3 actualiteiten aankaart. Heel leerzaam voor de kinderen en het levert mooie gesprekken op.

  • Van 9 uur tot half 11 gaan de kinderen aan de slag met hun weektaak. Hier staan reken- en taalactiviteiten op, maar ook creatieve opdrachten of programmeeropdrachten. Heel divers.
    Op het planbord in de klas staat elke dag welke instructie momenten er zijn die dag en voor welke groep. Wanneer de kinderen aan het werk zijn kan de leerkracht per groep instructie geven;  rekeninstructie en taalinstructie voor de ene groep, zodat ze daarmee aan de slag gaan.
    Wanneer de groep aan het werk is, wordt er gecontroleerd of iedereen goed aan het werk is en dan is een andere groep aan de beurt voor instructie. Doordat de kinderen zo gemotiveerd zijn, zijn ze ook heel zelfstandig en werken ze hard en kan de leerkracht de instructie rondes doen. 

  • Na de pauze is er van 11 uur tot 12 uur nog zo'n werkblok, en dan kan er iets van het eerste deel afgemaakt worden en kan er een nieuwe instructie gegeven worden

  • Na de middagpauze en de lunch volgt een vak dat ook gegeven moet worden; denk aan Engels, verkeer, kanjertraining. Daarna is het tijd voor H werk. een vakdocent, IPC, themawerk, debatteren. 

Kortom; in de H groep gebeurt van alles en leren de kinderen van alles!