Ouderportaal >

Ouders worden als waardevolle partners in het onderwijs gezien. Ze zijn op verschillende manieren betrokken. Dit kan incidenteel gebeuren maar ook in vaste geledingen zoals MR en OR. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Om daar aan een bijdrage te leveren, heeft de MR een aantal algemene bevoegdheden (waaronder Recht op overleg, Initiatiefrecht en Recht op informatie) en een aantal bijzondere bevoegdheden (instemmingsrecht en adviesrecht).

Ouders kunnen de MR-leden persoonlijk aanspreken als zij zaken hebben die zij in de MR willen inbrengen of mailen aan mr@oz.cbozeist.nl 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.

 

Oudervereniging 
De oudervereniging (ook wel ouderraad genoemd) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op Oud Zandbergen. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de oudervereniging haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende (buiten) schoolse activiteiten en feesten: het Sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, schoolreis, schoolfotograaf, zomerfeest, etc. 

De oudervereniging heeft ten doel:

  • Het in samenspraak met het team organiseren van (buiten)schoolse activiteiten
  • Het informeren over en betrekken van ouders bij deze en schoolse activiteiten
  • Het incasseren en beheren van ouderbijdragen

De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.

Iedere ouder/verzorger met een kind dat onderwijs volgt op Oud Zandbergen is automatisch lid van de oudervereniging.


Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar or@oz.cbozeist.nl
In het infoboekje vindt u ook meer informatie.